Mijn persoonlijke visie en werkwijze

Alle kinderen moet zich thuis kunnen voelen bij De Doerak. De groepsruimte is kindvriendelijk en uitnodigend ingericht. De ruimte heeft een akoestisch plafond zodat er geen nagalm is en kinderen geen belemmering ervaren om geluid te maken, roepen, liedjes zingen, met autootjes over de vloer gaan enz. De stopcontacten zijn kind veilig, de keukenkastjes vergrendeld, meubilair is kindvriendelijk en hygiënisch. Er is vloerverwarming zodat kinderen lekker over de grond kunnen kruipen.

Door de kleinschaligheid en altijd 1 aanspreekpunt is het meepraten, bespreken van allerlei (pedagogische) zaken altijd gemakkelijk te doen. Voor zowel ouders als mij. Er is tijdens de haal- en breng momenten vaak wel tijd om één en ander te bespreken en ook maak ik gebruik van het communicatie schriftje.

Er is voldoende aandacht voor de kinderen. De kinderen mogen zichzelf zijn . Respect voor het kind als individu staat centraal. Er wordt structuur geboden wat voor de kinderen veilig en vertrouwd is. De structuur bestaat uit vaste momenten waarop we met z'n allen aan tafel zitten. Dit zijn de momenten voor wat drinken, de maaltijd het fruit eten. Tijdens deze tafelmomenten worden de kinderen gestimuleerd tot contact met elkaar. Belangrijk is dat niks moet! En baby's hebben hun eigen ritme en daar wordt natuurlijk naar geluisterd. De tafelmomenten zijn ook geschikt om spelletjes en creatieve activiteiten te doen.

Ik heb oog en oor voor de ontwikkeling van het kind en voel mij hier ook verantwoordelijk voor. De activiteiten die worden aangeboden zullen ook zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling. Ook het stimuleren van zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Elk kind is uniek en elk kind ontwikkelt zich in zijn/ haar tempo.

De activiteiten die worden aangeboden bestaan uit verschillende spelmaterialen die aanwezig zijn en waar kinderen vrij mee kunnen spelen. Kinderen leren van het spelen. Kinderen leren van elkaar. Tijdens een spel komen de verschillende ontwikkelingsaspecten aan de orde, zowel de creatieve-, de verstandelijke-, lichamelijke als de sociaal emotionele ontwikkeling. De inrichting van de ruimte, zowel binnen als buiten, het spelmateriaal wat aanwezig is en de activiteiten die worden aangeboden dragen allemaal bij tot stimulering en ontwikkeling van het kind.

Er is aandacht voor de kinderen en er is aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen:

Lichamelijke ontwikkelingen: Er zijn zintuig stimulerende speeltjes en er is aandacht voor de motoriek zowel fijn als grof. Het kind krijgt de ruimte om te springen, kruipen en klauteren. Er worden bewegingsactiviteiten aangeboden. Het kind wordt spelenderwijs gestimuleerd. Het kind krijgt bij zijn/ haar leeftijd en ontwikkeling passende activiteiten aangeboden.

Sociaal- emotionele ontwikkeling: Er is aandacht voor de emoties van het kind, wanneer het kind verdrietig is of wanneer het kind blij is of een andere emotie toont. Ik geef het kind ruimte voor emoties. Emoties worden verwerkt in het spel met mij of met andere kinderen. Ik ben mij ervan bewust dat ik een actieve rol kan spelen in de sociale ontwikkeling van het kind. Ik probeer dit te stimuleren door het spelen met andere kinderen, laten mee helpen met opruimen en het samen spelen samen delen.

Verstandelijke ontwikkeling: Deze wordt gestimuleerd door 'kiekeboe' spelletjes”, plaatjes kijken en benoemen, spelletjes, zingen, puzzeltjes, bouwen van blokken, boekjes lezen en vooral communicatie. Communicatie gebeurt constant zowel verbaal als non-verbaal. Het kind leert hiervan de betekenis van woorden en hoe het zich zelf duidelijk kan maken met klanken, woorden en zinnen.

Creatieve ontwikkeling: de fantasie van kinderen is eindeloos en mag tot zijn recht komen. Ik leef mij in, in het kind en ga voor zover dat geen gevaarlijke situaties oplevert even mee in de fantasie van het kind. De fantasie van het kind wordt gestimuleerd door het aanbieden van creatief materiaal zoals papier, lege dozen, lijm, verf, potloden enz.
Doordat de kinderopvang kleinschalig is, is het goed mogelijk dat belangrijke normen en waarden van de ouders en die van de opvang op elkaar worden afgestemd. Op het gebied van godsdienst, taalgebruik, vriendschappen, conflicten, respect enz.